Giải pháp chuyển đổi số thông minh

Chúng tôi hình thành một xã hội Kỹ thuật số trong tương lai

Sản phẩm công nghệ - dịch vụ với những trải nghiệm hoàn toàn mới, tiên phong ứng dụng công nghệ cho đa dạng lĩnh vực, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng người dùng.

Smart Gate

Hệ thống chấm công thông minh

Với sự thông minh của trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp có thể ghi nhận chính xác lượt ra vào của nhân viên thông qua việc nhận diện khuôn mặt. Các chức năng khác giúp doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin, lập báo cáo chấm công theo thời gian tùy thích và phân quyền quản trị trực tiếp trên hệ thống.

Khám phá ngay

Smart Display

Quản trị màn hình quảng cáo từ xa

Hệ thống màn hình quảng cáo thông minh kết hợp với phần mềm quản trị tập trung, cho phép quản trị từ xa đối với nội dung quảng cáo đa phương tiện, linh hoạt trong việc hẹn lịch phát quảng cáo. Ngoài ra có thể phân quyền quản trị để quản lí quảng cáo hiệu quả.

Khám phá ngay

Bạn đã sẵn sàng đưa Doanh nghiệp mình
chuyển dịch đột phá cùng Smart One?

Đăng ký dùng thử