NGÀNH BÁN LẺ

Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng

Thu hút và giữ chân khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc

Smart Gate

Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt

Giải quyết khó khăn khi quản lý nhân viên làm việc theo nhiều ca/kíp và tính công nhanh chóng.

Smart Display

Hệ thống quản trị -
màn hình quảng cáo thông minh

Cung cấp hình ảnh sắc nét, chân thực nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng thông qua hệ thống quản trị quảng cáo thông minh tích hợp trên màn hình quảng cáo.

Smart Count

Hệ thống đo lường
nhân khẩu học
và Heat map bằng AI

Tối ưu hóa việc sắp xếp/tổ chức tại cửa hàng khiến khách hàng trải nghiệm toàn diện.

Smart Number

Hệ thống lấy số xếp hàng,
đo lường mức độ hài lòng
và chất lượng dịch vụ

Xây dựng sự chuyên nghiệp và trật tự đối với những dịp quá tải tại cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng đưa Doanh nghiệp mình
chuyển dịch đột phá cùng Smart One?

Đăng ký dùng thử