NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng

Mang đến những trải nghiệm đột phá cho khách hàng và nhân viên

Smart Gate

Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt

Giải quyết khó khăn khi quản lý giờ làm việc của nhân viên kinh doanh theo đặc thù riêng, dễ dàng chấm công và tính lương.

Smart Display

Hệ thống quản trị -
màn hình quảng cáo thông minh

Cung cấp hình ảnh sắc nét, chân thực giúp dự án thu hút được sự chú ý của khách hàng thông qua hệ thống quản trị quảng cáo thông minh tích hợp trên màn hình quảng cáo.

Smart Count

Hệ thống đo lường
nhân khẩu học
và Heat map bằng AI

Hệ thống đo lường và thống kê khách hàng hiệu quả khi tham quan dự án/nhà mẫu.

Smart Nunber

Hệ thống lấy số xếp hàng,
đo lường mức độ hài lòng
và chất lượng dịch vụ

Xây dựng sự chuyên nghiệp và trật tự đối với những dịp quá tải tại dự án/nhà mẫu.

Bạn đã sẵn sàng đưa Doanh nghiệp mình
chuyển dịch đột phá cùng Smart One?

Đăng ký dùng thử