NGÀNH NGÂN HÀNG

Trải nghiệm đặc biệt với Ngân hàng số

Tăng giá trị thương hiệu bằng sự hiện đại cùng với tính bảo mật tối đa

Smart Gate

Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt

Chấm công nhận diện khuôn mặt thông minh tạo dựng sự chuyên nghiệp, giúp phát triển thương hiệu và tăng lòng trung thành của khách hàng bằng những giá trị lâu dài.

Smart Display

Hệ thống quản trị -
màn hình quảng cáo thông minh

Giới thiệu và cung cấp nhiều thông tin thông qua các thiết bị thông minh, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu/poster quảng cáo

Smart Count

Hệ thống đo lường
nhân khẩu học
và Heat map bằng AI

Tối ưu hóa việc sắp xếp/tổ chức tại chi nhánh/khu vực hợp lý với mật độ khách hàng tại từng phân khu.

Smart Number

Hệ thống lấy số xếp hàng,
đo lường mức độ hài lòng
và chất lượng dịch vụ

Xây dựng sự chuyên nghiệp và trật tự đối với những dịp quá tải tại các phòng giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng đưa Doanh nghiệp mình
chuyển dịch đột phá cùng Smart One?

Đăng ký dùng thử