NGÀNH Y TẾ

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Biến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trở nên cá nhân hóa và hiệu quả hơn dành cho cả bệnh nhân cũng như gia đình

Smart Gate

Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt

Đảm bảo an toàn sức khỏe và giải quyết khó khăn khi quản lý giờ làm việc của y bác sĩ/nhân viên theo nhiều ca/kíp và tính công nhanh chóng.

Smart Display

Hệ thống quản trị -
màn hình quảng cáo thông minh

Hệ thống quản trị quảng cáo thông minh tích hợp trên màn hình quảng cáo cho phép bệnh viện truyền tải nhiều nội dung và thông điệp đến với người khám chữa bệnh.

Smart Count

Hệ thống đo lường
nhân khẩu học
và Heat map bằng AI

Tối ưu hóa việc sắp xếp/tổ chức tại các khu vực của bệnh viện.

Smart Number

Hệ thống lấy số xếp hàng,
đo lường mức độ hài lòng
và chất lượng dịch vụ

Xây dựng sự chuyên nghiệp và trật tự đối với những dịp quá tải tại bệnh viện.

Bạn đã sẵn sàng đưa Doanh nghiệp mình
chuyển dịch đột phá cùng Smart One?

Đăng ký dùng thử