máy chấm công

2 Tháng Chín, 2020

THU CŨ ĐỔI MỚI – ĐĂNG KÝ NGAY NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG HIỆN TẠI

Máy chấm công của bạn đang không hoạt động tốt Tình trạng không nhận vân tay, chờ đợi mòn mỏi của nhân viên diễn ra hàng ngày Quên thẻ, mất thẻ khiến nhân sự phải đau đầu khi giải quyết Phân chia ca làm việc khó khăn, phức tạp khiến nhân sự phải vắt óc […]